Klon pospolity

Acer platanoides L.

15.10.2020 r.

ZAKŁAD USŁUG OGRODNICZYCH "CHABER" Wlazło-Michałowicz SJ

Występuje naturalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz Kaukazie.

Rodzina: mydleńcowate