Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

04.05.2020 r.

ZAKŁAD USŁUG OGRODNICZYCH "CHABER" Wlazło-Michałowicz SJ

Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej

Rodzina: ślazowate