Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

15.06.2022 r.

CHABER Monika Wlazło-Michałowicz

Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej

Rodzina: ślazowate