Klon czerwony

Acer rubrum L.

04.05.2023 r.

ILEX ANDRZEJ PŁYWAK

Występuje we wschodniej Ameryce Północnej

Rodzina: mydleńcowate