Klon zwyczajny

Acer platanoides L.

28.04.2023 r.

CHABER Monika Wlazło-Michałowicz

Występuje naturalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz Kaukazie.

Rodzina: mydleńcowate