Lipa drobnolistna

Tilia cordata Mill.

04.05.2020 r.

ILEX ANDRZEJ PŁYWAK

Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej

Rodzina: ślazowate